Asiatalon tarjontaan kuuluvat asiakkaalle toteutettavat räätälöidyt koulutukset

Räätälöidyt kontaktikoulutukset

Erinomainen tapa kehittää työyhteisön yhteistä osaamista. Parantaa tekijöiden välistä työnkulkua ja auttaa luomaan yhteisiä toimintatapoja. Toteutus suunnitellaan aina asiakkaan kanssa. Hintavin ja usein paras .

Työpaikalla, työpisteellä tai neuvottelutilassa tapahtuva koulutus on tehokas tapa omaksua uutta tietoa. Työnantajalle talon sisällä järjestetyt koulutustilaisuudet antavat mahdollisuuden osaamisen lisäksi kehittää henkilöstön yhteisiä työtapoja ja toimintamalleja. Näin työn tekemisestä ja organisoinnista saadaan paras mahdollinen hyöty. Räätälöity koulutus voidaan toteuttaa joko sisällöltään yhdessä henkilöstön kanssa määriteltynä verkkokurssina, osittain verkossa tai kasvokkain.

Osaamisen vuosihuolto

Ensimmäinen koulutus on sisällöltään laajin. Jatkossa voidaan vastata vain akuuttiin tiedontarpeeseen. 

 Kertaavissa koulutuspäivissä ylläpidetään nykyistä osaamista ja tarjotaan uusien versioiden työtapoja tuttuun asiaan. Hyödyllistä tietoa ohjelmistopäivitysten uusista ominaisuuksista.

Verkko+kontaktikoulutus

 Kontaktiopetukseen osallistuvien tasoeroja voidaan yhtenäistää verkkokoulutuksella, tällöin osaaminen varmennetaan etukäteen.

Kaikille osallistujille annetaan käyttöoikeudet osaamisen ja tavoitteiden mukaiseen verkkokurssiin tai videolistaan. Videot voidaan ottaa käyttöön myös asiakkaan Intrassa tai Extranetissä. Ratkaisu on erittäin kustannustehokas ratkaisu, mutta vaatii osallistujilta myös omaehtoista panostusta. Ohjaus auttaa ongelmatilanteissa ja motivoinnissa. Cälitehtävät, webinaarit ja kurssikello auttavat etenemisessä

Koulutuspäivät teemat videoidaan

 Asiatalon yritys- ja yhteisöasiakkailleen toteuttamat koulutuspäivät tallennetaan ja niistä koostetaan ennalta sovitun ajan käytettävissä oleva verkkokurssi, jolloin koulutuksiin osallistuneille jää mahdollisuus kerrata oppimaansa vielä myöhemmin.

Tässä nauhoituksessa käydään läpi tasomaskin muokkaaminen valintatyökaluilla.

Työnkulun kehittäminen

Asiatalo suunnittelee ja toteuttaa yritys- ja yhteisöasiakkaille sisäiseen käyttöön valmiita koulutuskokonaisuuksia, kuten perehdyttämiskoulutuksia ja toimintatapaohjeita. Asiatalon tuottamat nauhoitukset ja materiaalipankki takaavat, että henkilöstön työtavat ja yhteiset toimintamallit ovat aina tarkistettavissa.

Toteutamme myös jälleenmyyjän asiakkailleen tarjoamien ohjelmistojen ja laitteiden käyttökoulutuksia. Soveltavan osaamisen lisäksi kouluttamisen asiantuntijalla on ammatin kautta kertynyttä ymmärrystä siitä, miten asiakas voisi uutta tuotettaan hyödyntää.