Asiallinen koulutus kannattaa aina

Visuaalisuus on tärkeä osa tehokasta viestintää. Asiatalon laadukkaat ja perustellusti jäsennellyt koulutuskokonaisuudet ovat kustannustehokas tapa syventää viestin ulkoasun muokkaamisessa käytettyjen ohjelmistojen osaamista.

Omakohtaiset kokemukset suunnitteluprosessin eri vaiheista ovat auttaneet tekemään kurssien sisällöistä nopeasti omaksuttavia ja niihin liittyvistä harjoituksista käytännönläheisiä.

Oheinen video on esimerkki Asiatalon verkkokurssista:

Asiatalo yrityksenä

Vuonna 2016 perustettu Asiatalo on visuaalisen viestinnän koulutuksiin erikoistunut yritys. Asiatalon pääkouluttaja Janne Nummelalla on koulutusalalta jo yli seitsemäntoista vuoden työkokemus, minkä lisäksi hän on ollut ammatinharjoittajana mukana lukuisissa graafisen suunnittelun projekteissa.

Asiatalo kouluttajana

Asiatalon koulutuksille on leimallista monialaisuus ja laaja kosketuspinta alan viimeisimpiin käytäntöihin. Kouluttaudu verkossa, ohjatusti etänä tai perinteisesti kasvokkain. Ammattilaiselle vain paras on kyllin hyvää.


Asiaa Blogissa