Nyt Photoshopataan

Photoshop on ammattikäytössä yleisin lisenssimaksullinen kuvankäsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Se on niin yleinen, että photoshoppausta käytetään yleisnimenä kuvankäsittelylle – oli ne sitten tehty millä ohjelma tahansa. 


Ohjelman suosio johtuu monesta seikasta,  joista yksi tärkeimpiä on varmasti Photoshopin 31-vuotinen historia. Useassa työpaikassa Photoshop onkin kuvankäsittelytyökalu jo toisessa ammattilaisten polvessa. 

Photoshopin käytön evoluutio

Photoshoppauksella tarkoitettiin ennen lähes mitä tahansa kuvaan tehtävää korjausta. Nykyään termillä viitataan ennemminkin kuvan sisällön muokkaamiseen, tai vaihtamiseen sekä paikalliseen kuvan korjaamiseen.

Kuvankäsittelijän työtavat vaihtelevat työhistorian ja tuotetun materiaalin mukaan. Mainoskuvia tai taidekuvia rakentavien ammattilaisten työtavat ja työkalut ovat hyvin erilaiset kuin esimerkiksi grafiikkaa, verkkosivuja tai käyttöliittymiä suunnittelevilla. 

Kuvan säätäminen

Kuvien säätämiseen Photoshopia tarvitaan tänä päivänä harvoin.  Nykyään helpoin, ja useimmiten myös paras tapa on käyttää säätämiseen kuvaeditoria, vaikkapa Adobe Camera RAW:ta tai Lightroomia. Kuvaeditorien joustava työtapa ja erinomaiset säätötyökalut toimivat kameran raakakuvissa ja kuvatiedostoissa (esim. jpg, png, tiff). 


Lue lisää kuvaeditoreista
Klikkaa kuvaa ja lue blogikirjoitus kuvaeditorien käytöstä kuvien julkaisussa (uusi ikkuna).
Lue kameraeditorin koulutuksesta
Klikkaa kuvaa ja lue Ellin kokemuksia Adobe Camera RAW:n koulutuksesta (uusi ikkuna).

Kuvaeditorit mahdollistavat myös suuren kuvamassan säädön ja julkaisun nopeasti ja helposti. Tässä video,  jossa kuvia säädetään ja tehdään somekäyttöön minuutissa  käyttäen Adobe Camera RAW:ta 

Kuvaeditoreiden käyttöä puoltaa myös se, että kaikissa Adobe Photoshopin lisensseissä tulee mukana myös kuvaeditori.

Täältä löydät lisätietoa Adoben kuvaohjelmista (uusi ikkuna).

Voit hankkia Photoshopin myös osana Creative Cloud  for Teams pakettia.

Tässä lisätietoa paketista (uusi ikkuna).

Photoshopataan

Photoshopiin kuva kannattaa avata, silloin kun sen sisältöä halutaan muokata ja rakentaa. Ennen kuva kannattaa säätää.  Kun kuvan on säädetty, Photoshopissa voidaan keskittyä sisältöön ja toteuttamiseen. Kuvankäsittely kannattaa aina tehdä pikselikooltaan mahdollisimman suureen kuvatiedostoon. Kuvan tallentaminen pienemmässä koossa  tehdään vasta valmiille kuvalle.

Kuvankäsittelyssä hyvä työtapa on muuntaa kuvataso mahdollisimman varhaisessa vaiheessa älykkääksi objektiksi (Smart Object). Tämä tasotyyppi mahdollistaa tason muokkaamisen ja säätämisen ilman sen teknisen laadun heikkenemistä. Älykkääseen objektiin lisätyt filtterit (esim. terävöitys ja sumennus) ovat myös muokattavia. Niiden näkyvyyteen voidaan vaikuttaa maalaamalla älykkään objekti-tason filtterin näkyvyysmaskia.

Lelupyssy on irroitettu taustasta, sitten photoshopattu yhdellä älykkäällä tasolla.

Tasot-paneeli 

Tärkeä osa kuvan hallintaa on tasot-paneeli (Layers Panel). Sen näkymä kertoo kuvankäsittelijälle millaisia elementtejä kuvassa on ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Tasojen selailua voidaan edelleen helpottaa nimeämällä tasot ja käyttämällä niiden hallinnassa ryhmiä (Group). 

Kuvan tasojen nimeäminen ja ryhmittely on tehokasta tasot-paneelin hyödyntämistä.

Kuvan sijoittaminen toiseen kuvaan

Kun tuot kuvan toiseen kuvatiedostoon, kannattaa se tehdä sijoittamalla (Place) joko linkitetty (Place Linked) tai sisällytetty (Place Embed) kuvatiedosto haluttuun muokkaustiedostoon. Näiden ero on siinä, tuodaanko kuvasta näkyviin vain optimoitu esikatselukuva (sijoita linkitetty  / Place Linked) vai koko kuva (Sijoita sisällytetty / Place Embed). Tallennuskooltaan suurissa kuvatiedostoissa kannattaa käyttää AINA sijoitettaessa linkitettyä (Place Linked) tuomista.

Käytännössä usein paras työtapa on ensin poistaa kuvasta tausta ja sen jälkeen sijoittaa se toiseen kuvaan. 

Kuvan versiotallennus Photoshopista

Muokattavasta kuvasta kannattaa AINA tallentaa ja arkistoida versio, joka pitää sisällään sen rakentamisessa käytetyt tasot (Layers). Tallennusmuoto on tällöin joko PSD tai TIFF.  Muuten kuvasta voidaan tallentaa poikkeavia työversioita vaihtamalla tiedostonimeä.

Toinen vaihtoehto työversioiden tallennuksessa on  Adoben CC Files:n työasemakansio. Kun kuva tallennetaan Creative Cloud Filesiin, päälle tallentaminen (Save) vie kuvasta versiohistoriaan nykyisen näkymän tasoineen. Versiohistoriassa olevat tallennukset ovat selattavissa taaksepäin  60 päivän ajalta. Näiden versioiden selaaminen onnistuu CC Files:n selainnäkymässä.

Versiohistoria näkyy tiedostossa myös, mikäli kuva tallennetaan Photoshopin pilveen (Cloud). Tällöin kuvan tallennushistoria on selattavissa suoraan Photoshopista.

Lue lisää tiedostojen versiotallennuksesta
Klikkaa kuvaan ja ja lue blogikirjoitus tiedoston versiotallennuksesta. (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kuvan elementtien tallentaminen kirjastoon 

Kuvan säätötasoja, kuvatasoja, kuvatehosteita jne. voi viedä talteen Creative Cloud:n kirjastoon (Libraries). Kirjastosta elementtejä voi sijoittaa toisiin kuvatiedostoihin joko raahaamalla ne kuvatasoiksi tai sijoittamalla linkittämällä kirjastosta. Mikäli elementti on sijoitettu kuvaan linkitettynä, sen muokkaaminen kirjastossa muuttaa aina myös kuvassa olevaa tasoa. 

Kuva Creative Cloud:n kirjaston selainnäkymästä.


Teetkö töitä tiimissä? Kirjaston voi jakaa myös toiselle käyttäjälle. Työryhmissä kannattaa tutustua myös Creative Cloud Files:n käyttöön. Työtapa mahdollistaa materiaalin jakamisen ja kommentoinnin käyttäjien välillä. Lue lisää tästä blogikirjoituksesta (uusi ikkuna)

Kuvasta tarvittavat käyttöversiot

Photoshopissa on mahdollista toteuttaa kuvasta useita eri käyttötarjoituksiin rajattuja versioita. Nämä sommittelu-, koko- ja rajausmuutokset voidaan tallentaa yhteen tiedostoon käyttäen Photoshopin Artboardeja ja älykkäitä objekteja.

Valmiin kuvan vienti julkaistavaksi

Kuva voidaan tallentaa oikeaan tiedostomuotoon halutun kokoisena viemällä (Export). Tällöin voidaan valita tallennusmuoto ja kuvan pikselikoon muutos. Mikäli vietävässä kuvatiedostossa on useita Artboardeja, nämä tallentuvat tiedoistoiksi. Viemällä voidaan tallentaa kerralla myös useita erikokoisia versioita kuvista.

Miten osaamista kannattaa kasvattaa

Photoshop mahdollistaa saman lopputuloksen usealla eri tavalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki työtavat olisivat yhtä hyviä.  Kun lähtee kasvattamaan osaamistaan kuvankäsittelyssä, on hyvä miettiä millaista materiaalia haluaa tuottaa, ja rakentaa siihen liittyvät säilyttävän kuvankäsittelyn työtavat  Näin voi omaksua rutiinin, jossa kuvan varioiminen ja sen sisällön muokkaaminen on helppoa, nopeaa ja aina laadukasta.

/Janne, asian mies

Lue myös nämä

Ohjelmien esittely
Janne

Nyt Photoshopataan

Photoshop on ammattikäytössä yleisin lisenssimaksullinen kuvankäsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Se on niin yleinen, että photoshoppausta käytetään yleisnimenä

Lue julkaisu >>