Rekisteriseloste

Asiatalo tmi:n rekisteriseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Asiatalo tmi
Ruohonpääntie 30 B6
20300 Turku

Rekisterin yhteyshenkilö

Janne Nummela

Tarkoitus ja kuvaus

Rekisteriseloste kuvaa Asitalo tmi.n (myöhemmin Asiatalo) asiakkaista kerrämät ja säilyttämät tiedot. Tietoja kerätään laajuudessa jota asiakassuhteen ylläpito edellyttää. 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Asiatalo kerää ja säilyttää asiakkaistaan ainoastaan

 • Asiatalon ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi tarvittavia tietoja.
 • Kontaktikoulutukseen osallistuneiden henkilöiden nimi, mikäli koulutettava haluaa todistuksen osallistumisesta. Tällöin kerätään myös hetun alkuosa 
 • Verkkokoulutuksissa henkilön nimitedot ja muut tarvittavat tiedot verkkomaksamista varten.
 • Uutiskirjeen toimittamiseksi tarvittava sähköpostiosoite. Asiakas ilmoittaa haluavansa tilata kirjeen.

Asiatalo ei kerää tietoja muissa tarkoituksissa, eikä luovuta tietoja muiden käyttöön

Tietojen keruun perusteet

Kerättyjen tietojen lainmukaisuus perustuu kahteen lainmukaiseen perusteeseen (6 artikla 1§ a ja b –kohdat)

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn erityistä tarkoitusta varten - uutiskirjeen tilaaja
 2. käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi - kontakikoulutukseen osallistuva, verkkokoulutuksen tilaaja

Mitä tietoja Asiatalo tallentaa

Kontaktikoulutukseen osallistuvat henkilöt:

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
 • lisätietoina
  • Yritys (vapaaehtoinen)
  • titteli (vapaaehtoinen)

Verkkokoulutukseen osallistuva henkilö

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • kansallisuus (alv kanta)

Laskutettavat asiakkaat:

 • laskutettava henkilö tai organisaatio
 • käyntiosoite
 • postinumero ja toimipaikka
 • y-tunnus (vapaaehtoinen)
 • viite (vapaaehtoinen)
 • viesti (vapaaehtoinen)
 • laskutusosoite
 • laskutuspostiosoite
 • verkkolaskuosoite (vapaaehtoinen)
 • verkkolaskun välittäjä ja välittäjätunnus (vapaaehtoinen)

Uutiskirjeen tilaajat

 • sähköpostiosoite

Tietojen säilytys

Tiedot säilytetään ainoastaan Asiatalon valtuutettujen henkilöiden saavutettavissa olevana tallenteena. Käyttäjien käyttämät tietokoneet ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Laitteistojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kirjanpitoa varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tiedustella hänestä tallennettuja tietoja pyytämällä sitä henkilökohtaisesti Asiatalolta. Pyyntö esitetään kirjallisesti ja siihen vastataan mahdollisimman nopeasti - kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).