Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Ajan tasalla oleva tietosuojaseloste löytyy kotisivuiltamme.

Rekisterinpitäjä

Asiatalo t:mi
Y-tunnus: 1945233-0
Yhteystiedot:
Pietarinkatu 1 A5
20320 TURKU

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Janne Nummela
Pietarinkatu 1 A5, 20320 TURKU
asiatalo.fi

1. Asiatalon uutiskirjeen tilaajat

 • Uutiskirjeen lähetys
 • Tapahtumatiedotus (tapahtumiin ilmoittautuneet)
 • Tuotteista, palveluista ja tapahtumista kertominen

2. Asiatalon asiakasrekisteri

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakasviestintä ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Palveluista, tuotteista ja ajankohtaisista tapahtumista kertominen
 • Sopimuksen täytäntöön panemiseen ja laskutukseen liittyvät asiat

3. Rekistereiden käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen ja asiakkaan palveluun liittyen
 • Viestintä ja markkinointi
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely

4. Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot

1) Asiatalon uutiskirje sisältää:

Yhteystiedot

 • sähköposti (pakollinen kaikissa)

2) Asiatalon asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • asiakkaan nimi ja laskutustiedot
 • yhteyshenkilön nimi ja sähköposti
 • yrityksen nimi (ei pakollinen)
 • yrityksen Y-tunnus (ei pakollinen)
 • yrityksen elaskutuksen tiedot (ei pakollinen)
 • puhelinnumero (ei pakollinen)
 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

Asiakasrekisteriin kerätään tarvittavat tiedot koulutusten ja tapahtumien toteutukseen,  yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa ja laskutukseen. Tietoja käytetään myös koulutustuotteista ja lisäkoulutusmahdollisuuksista kertomiseen.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.