Asiatalo tarjoaa asiakkaan tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia

Räätälöidyssä koulutuksessa opitaan oleellinen

Päivittäisessä työrutiineissa tarvitaan usein vain pientä osaa ohjelmistojen monipuolisista ominaisuuksista. Asiatalon koulutukset suunnitellaan aina tähän tarpeeseen. Näin sisällöissä keskitytään oman työn kannalta tärkeisiin työkaluihin ja tärkeisiin työtapoihin.

Yhteiset työtavat mahdollistavat tekemisen kehittämisen

Materiaalin muokkaaminen ja sen jakaminen toiselle toisella helpottuvat kun hyödynnetään sovittuja työtapoja. Materiaalin hakeminen onnistuu kun arkistoinnin säännöt on yhteisesti päätetty. Asiatalon koulutuksissa rakennetaan nämä päivittäiset rutiinit kuntoon. Näin tekijät voivat keskittyä työtapojen kehittämiseen ja toimintatapojen hiomiseen.

Opittua voidaan kerrata ja siihen voidaan palata

Kaikki Asiatalon koulutukset tallennetaan. Tilaaja voi hankkia jatkuvan käyttöoikeuden tallennuksiin, jotka ovat paras tapa kerrata opittua ja ylläpitää yrityksen yhteistä toimintakulttuuria.

Esimerkki kontaktipäivän nauhoituksesta. Videolla käydään läpi tasomaskin muokkaaminen valintatyökaluilla.

Tätä on Asiatalon räätälöimä koulutus

SISÄLTÖ - Koulutus sisältää työn tehostamisen kannalta oleellisen tiedon. Keskitytään osaamistasoa kohentaviin työkaluihin.
TOTEUTUS - Toteutusaikataulu sovitaan. Yksittäisen koulutuskerran kesto 2–8 tuntia.
KOULUTUSMATERIAALI - Asiatalon esimerkkien lisäksi koulutuksessa voidaan työstää asiakkaan omaa materiaalia.
TYÖTAPOJEN KERTAUS - Itsenäinen kertaaminen on mahdollista, koska koulutuspäivät videoidaan (käyttöoikeus 3 kk).
HINNOITTELU - Hinta alkaen 1280 (alv 0%).

Yksin kouluttautuja. Kysy edullisempia, joustavia toteutusmahdollisuuksia (esim. webinaarikoulutus, verkko-opetus).

Asiatalon koulutustarjonta

Asiatalo kouluttaa Adobe CC -ohjelmistoja. Ohjelmistovalikoimaan kuuluvat kuvatyön ammattiohjelmat (ACR, Lightroom, Photoshop), visuaalisen suunnittelun ohjelmat (InDesign, Illustrator, Acrobat) ja liikkuvan kuvan ohjelmat (Premiere, After Effects, Adobe Animate).