asiatalo

Koulutusta verkossa ja kasvokkain.

Asiatalo on turkulainen koulutusyritys, joka tarjoaa yrityksille ja yksityisille viestinnän ammattiohjelmien ja graafisen työskentelyn koulutusta.

Yritys

Asiatalon perustaja Janne Nummela on kouluttanut graafisen viestinnän ammattiohjelmia jo yli 15 vuotta. Hän osaa reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja tarvittaessa käyttää koulutusten toteutuksessa myös muiden viestinnän ammattilaisten osaamista.

Ohjelmistokoulutukset

Ohjelmistokoulutuksissa keskitytään yksittäisten ohjelmistojen käyttöön. Kohderyhmänä voivat olla ketkä vain ensimmäistä kertaa ohjelmistoa käyttävistä aina osaamistaan syventäviin ammattilaisiin asti.

Teemakoulutukset

Teemakoulutuksissa keskitytään laadukkaan sisällön tuottamiseen eri medioihin. Koulutuksen aikana voidaan käyttää useita eri ohjelmia.

Koulutustarjontaan kuuluvat asiakkaalle toteutettavat räätälöidyt koulutukset sekä valmiit verkkokurssit. Verkkokursseja julkaistaan vuoden 2017 aikana.

Asiatalossa laaditut valmiit verkkokoulutukset ovat oletettuun osaamistasoosi sopivia yhdistelmiä katsomista, tekemistä ja uuden oppimisen haastetta. Näin omaksut näkemäsi ja motivaatiosi opiskeluun säilyy. Koulutuksen läpikäymiselle on varattu aikaa kaksi kuukautta hankintahetkestä. Lisää opiskeluaikaa voit hankkia tarpeesi mukaan.

Työpaikalla, työpisteellä tai neuvottelutilassa tapahtuva koulutus on tehokas tapa omaksua uutta tietoa. Työnantajalle talon sisällä järjestetyt koulutustilaisuudet antavat mahdollisuuden osaamisen lisäksi kehittää henkilöstön yhteisiä työtapoja ja toimintamalleja. Näin työn tekemisestä ja organisoinnista saadaan paras mahdollinen hyöty. Räätälöity koulutus voidaan toteuttaa joko sisällöltään yhdessä henkilöstön kanssa määriteltynä verkkokurssina, osittain verkossa tai kasvokkain.

Asiatalo suunnittelee ja toteuttaa yritys- ja yhteisöasiakkaille sisäiseen käyttöön valmiita koulutuskokonaisuuksia, kuten perehdyttämiskoulutuksia ja toimintatapaohjeita. Asiatalon tuottamat nauhoitukset ja materiaalipankki takaavat, että henkilöstön työtavat ja yhteiset toimintamallit ovat aina tarkistettavissa.

Toteutamme myös jälleenmyyjän asiakkailleen tarjoamien ohjelmistojen ja laitteiden käyttökoulutuksia. Soveltavan osaamisen lisäksi kouluttamisen asiantuntijalla on ammatin kautta kertynyttä ymmärrystä siitä, miten asiakas voisi uutta tuotettaan hyödyntää.

Verkkokurssin tallenteet

Valmiilla verkkokursseilla pääasiallinen koulutusmateriaali koostuu yksittäisistä tallenteista. Niiden avulla perehdytään valitun käskyn tai työkalun ominaisuuksiin, jonka jälkeen toimintoa harjoitellaan nauhoituksen ja siihen liittyvän harjoitusmateriaalin kanssa.

Koulutuspäivän tallenteet

Kaikki Asiatalon yritys- ja yhteisöasiakkailleen toteuttamat koulutuspäivät tallennetaan ja niistä koostetaan ennalta sovitun ajan käytettävissä oleva verkkokurssi, jolloin koulutuksiin osallistuneille jää mahdollisuus kerrata oppimaansa vielä myöhemmin.

Asiatalo keskittyy koulutusten sisältöön ja laatuun. Verkkokurssien teknisessä toteutuksessa hyödynnetään Eliademyn oppimisalustaa.

Janne Nummela

asian mies, graafiset ohjelmat

Asiatalon Janne Nummela on kouluttanut graafisen viestinnän suunnitteluohjelmia yli 15 vuotta. Hänellä on laaja kokemus sekä alan ammattilaisille suunnatuista asiantuntijakoulutuksista että ohjelmistojen käyttöä aloittavien peruskoulutuksista.

Jannen koulutukset ovat tunnelmaltaan rentoja ja sisällöltään harkitun käytännönläheisiä kokonaisuuksia. Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa Janne tekee yhteistyötä muiden viestinnän ammattilaisten kanssa.

janne (ät) asiatalo.fi, 040 556 9608

Laita viestiä ja lähetä sähköpostiosoitteesi. Otetaan asiasta kiinni.

asiatalo
Ruohonpääntie 30 b 6
20300 Turku
Y-tunnus: 1945233-0